Thursday, 26 December 2013

Penyelarasan rekod OT bagi tahun 2014

As slm.. Untuk makluman semua ibubapa/ penjaga berkaitan, buku rekod OT akan disediakan di premis PLP dan diminta menandatangan waktu pelajar di ambil setiap hari dan memperakukan jumlah jam tambahan.. Sekiranye rekod ini TIDAK ditandatangani, pihak pengurusan PLP dan guru bertugas beranggapan nilai yang dituntut adalah sah dan perlu diselesaikan dalam tempoh waktu ditetapkan. Sila pastikan resit rasmi diterima untuk setiap pembayaran yang dibuat. Wsm

No comments:

Post a Comment