Iklan

Helaian ini mengandungi informasi berkaitan iklan-iklan perniagaan dan pemasaran produk/perkhidmatan berteraskan Islam sebagai satu inisiatif menggerakkan ekonomi PLP disamping kepelbagaian aktiviti.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~