Organisasi PLP

Helaian ini mengandungi maklumat organisasi Pengurusan dan Guru Pasti Lestari Putra (PLP) bagi tahun 2015 hingga 2017