Thursday, 15 December 2011

Waiting List Registration

Mesyuarat pihak Pengurusan PLP pada 16/12/11 telah bersetuju membuat ketetapan bahawa bermula dari tarikh 17/12/11, sebarang pendaftaran baru pelajar bagi sesi kemasukan Jan 2012 akan dimasukkan dalam senarai menunggu ( Waiting List) dan keputusan pendaftaran akan dimaklumkan selepas Majlis Pelancaran PLP. Keputusan ini dibuat berdasarkan kuota pengambilan terhad sehingga 45 orang pelajar bagi menjaga kualiti pembelajaran dan pengajaran

No comments:

Post a Comment